Pokračovat Arrow_right_2

k dnešnímu dni jsme:

podpořili 118 dětí
přispěli na 18 projektů
předali celkem 1.202.000 korun českých

JAK POŽÁDAT O POMOC

Zde naleznete základní informace o poskytnutí příspěvku:

A) Žádost pro fyzické osoby ke stažení: zde

 

K žádosti FO je nutné přiložit následující dokumenty:

1. fotokopie občanského průkazu jednoho ze zákonných zástupců

2. fotokopie průkazu ZTP/P, ZTP dítěte

3. aktuální lékařská zpráva, doporučení ošetřujícího lékaře k pořízení kompenzační pomůcky či doporuční jiného subjektu

(stacionář, specializované pedagogické centrum) nebo lékařské doporučení týkající se zdravotního stavu dítěte.

 

B) Žádost pro právnické osoby ke stažení:  zde

 

K žádosti PO je nutné přiložit následující dokumenty:

1. doklad o registraci či jiný doklad o vzniku organizace

2. konkrétní žádost některého z klientů, využívajících služeb organizace, kam finanční prostředky z NF Advokáti dětem budou alokovány

 

 

Žádost prosím vyhotovte v jednom provedení, podepište a společně s další potřebnou dokumentací zašlete na brněnskou pobočku Nadačního fondu Advokáti dětem,

na adresu: Nadační fond Advokáti dětem, k rukám Z. Dvořákové, Modřecká 1085, 572 01 Polička.

Posuzována bude pouze kompletní dokumentace!

Přijímáme pouze žádosti v tištěné formě, v elektronické nikoliv.

V případě pomoci s žádostí či jakoukoliv nejasností, nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.

 

Další informace o schvalování příspěvků naleznete v sekci JAK POMÁHÁME.